Vejledning til installation af programmer

Installer printer
https://print.itcsyd.dk/

DMS Dyreregistrering - Kvægeleverne
DMS Dyreregistrering

MarkOnline – PL og AØ elever
MarkOnline

Ø90 – Økonomiprogram
Ø90 Økonomi
alle 5 ting installeres i nævnte rækkefølge
1. Ø90 online
2. Cisco any connect vpn
3. installation smartklient
4. HP Exstream – kan installeres efter opstart af ø90
5. HP Exstream reg – køres efter ovennævnte er installeret

Bedriftsløsning - KUN Svineelever
Her kontaktes IT på skolen og der udleveres en USB til installation.