LØST: Kommunikationen mellem Elevplan og EASY er ustabil

Kommunikationen mellem Elevplan og EASY er ustabil.
EASY får ikke alt data fra elevplan. Der kigges på problemet.