IT-Center Syd

Er et driftscenter for et administrativt IT-servicefællesskab bestående af flere statsligt selvejende undervisningsinstitutioner fordelt på 11 matrikler rundt om i region Syddanmark.

Fællesskabets øverste styrende organ, er styregruppen som består af en repræsentant fra hver af de deltagende partnere.

Værtsinstitution for servicefællesskabet er EUC Syd

Driftscentrets chef er Johnny Wilhelmsen Schmuck.

IT-Center Syd leverer alt inden for IT-Support, service og drift af det administrative net og undervisnings net til skolerne i fællesskabet.

Baggrund og formål

Samarbejdet er etableret med det formål at:

 • Øge effektivitet igennem standardisering og brug af fælles systemer
 • Sikre et stærkere it-fagligt miljø, der minimerer sårbarheden på it-området
 • Styrke it-viden og kompetencer på tværs så medarbejderne er i stand til at varetage meget komplekse opgaver
 • Skabe større driftssikkerhed
 • Frigøre ressourcer til udvikling og pædagogisk/administrativ support
 • Skabe større gennemsigtighed af supportopgaver og opgavestatus

Supporten omfatter:

 • Drift af fælles MPLS-forbindelser og fælles internetforbindelse.
 • Drift, support og backup af fælles post og kalenderløsning.
 • Drift, support og backup af skolens administrative it-netværk herunder Systemtech-løsninger.
 • Drift, support og backup af skolens it-netværk i undervisningen.
 • Drift og support af eventuel lærerpc- eller hjemmepc-ordning.
 • Koordinering vedrørende indkøb af it-produkter.
 • Indkøb og styring af fælles licensaftaler.
 • It-rådgivning generelt – herunder rådgivning ved ny-, om- og tilbygninger.
 • Konsulentfunktion i forhold til it-udvikling i undervisningen.
 • Sekretariatsbetjening af servicefællesskabets styregruppe.

Supporten er beskrevet i en række SLA’er (Service Level Agreements), som kan findes her:

IT-Center Syd er som udbyder af it-ydelser underlagt årlig it-revision efter revisionsstandard DS 484 (2005). Vi er ISO 27001 godkendt, endvidere vil alle processer blive baseret på ITIL standarden.

IT-Center Syd CVR nr. 35891013, EAN nr. 5798000557048

Driftstatus

Se driftstatus

Se opdateringer her »

IT-Center Syd advarsler

Få tips fra Sikkerdigital

Se advarsler her »