Aqoola vil være nedlukket tirsdag den 24. august klokken 18.00 – 24.00 pga. service opdatering.