Anskaffelser

IT-Center Syd foretager fællesanskaffelser af it-udstyr for skolerne i servicefællesskabet, medmindre andet er aftalt.

Fordelene ved denne ordning er dels de økonomiske fordele som storkøbsaftaler giver. Den væsentlige drifts- og supportmæssige fordel er, at der anvendes samme udstyr og maskiner til ens funktioner overalt på undervisningsinstitutionerne.

Alle anskaffelsesønsker samles af IT-Center Syd der herefter sørger for forhandling, ramme- og leveringsaftaler.

Ud over de store fællesanskaffelser ved skoleårets start foretager skolerne løbende it-anskaffelser. Disse sker også gennem IT-Center Syd der løbende vedligeholder rammeaftalerne med de forskellige leverandører.

Alle servicekataloger vil blive automatiseret i den takt de indfases.

Licensaftaler

IT-Center Syd varetager administration af et antal fælles licensaftaler på undervisningsområdet.

Det drejer sig bl.a. om:

Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES)

EES er en fleksibel løsning, hvor det kun er nødvendigt at opgøre antallet af medarbejdere én gang årligt, og som giver mulighed for at tilføje flere produkter uanset antal samt styre institutionens aktiver på en enklere måde – alt sammen med én brugervenlig licensaftale.

Microsoft Select aftale, der giver mulighed for indkøb af licenser til de øvrige Microsoft applikationer til storkundepris.

Antivirusprogram. Fælleslicens for en række hjælpeprogrammer mm. til at administrere skolens netværk.

Service Level Agreements

Formålet med aftalen, er at beskrive ydelserne og fastlægge det relevante serviceniveau for det som IT-Center Syd leverer til de deltagende institutioner, med henblik på at sikre at der er overensstemmelse mellem parterne omkring de aftalte ydelser og serviceniveauer.

Det tilstræbes at serviceaftalen skrives på forretningssprog, og dermed gøres forståelig for IT-Center Syds kunder.

Alle ydelser leveres under forudsætning af at IT Center Syd’s IT-politikker, forretningsgange og IT-procedurer overholdes. Væsentlige afvigelser herfra skal på forhånd godkendes af styregruppen.

Hent IT-Center Syd’s Service Level Agreements her: Service Level Agreement

Driftstatus

Se driftstatus

Se opdateringer her »

IT-Center Syd advarsler

Få tips fra Sikkerdigital

Se advarsler her »