IT-Center Syd Ydelser

IT organisation
IT-Center Syd er bemandet i tidsrummet mandag til torsdag fra 7:45 til 15:30 og fredag fra 07:45 til 13.00. Kontakten foregår enten via Tlf.: 74124422, på Helpdesk http://helpdesk.itcsyd.dk/, eller på mail til support@itcsyd.dk

Se mere om medarbejderne under fanebladet ”Om IT-Center syd – Medarbejdere”

Kataloget indeholder:
IT-ydelser

  • a. Adgang/licenser (lease, licensere & tilvejebringe)
  • b. Driftshåndtering (Håndtere, drive og vedligeholde)
  • c. Udbedring (Reetablere, låse & reparere)
  • d. Opbevaring (Gemme, beskytte & overvåge)
  • e. Administration (Bearbejde, udføre & registrere)
  • f. Evaluering (Analysere, fastlægge & Revidere)
  • g. Transformation (Modificere, omdanne & Transportere)
  • h. Udvikling (Designe, udvikle & opfinde)
  • i. Kommunikation (Skabe forbindelse & integrere)

For mere information kan Ydelseskataloget hentes her: IT-Ydelseskatalog

Drift og support af ADM-nettet
Drift og support af ADM-nettet omfatter:
Backoffice
Systemcenter med centrale servere
Backup
Outlook/Exchange
EASY IQ
EASY A
Citrix
Terminal Server, m.m.

Drift og support af UNV-nettet
Drift og support af skolernes undervisningsnet omfatter:
Frontoffice
Teknisk support på institutionerne
Fronter
Content Center
Licens servere, m.m.

Se mere i vores IT-Ydelseskatalog, Service Level Agreements (SLA) og IT roadmap

Beskrivelse af IT-Center Syds supportstruktur
Den centrale drift og support leveres gennem centrets Backoffice, placeret i Sønderborg, via MPLS-forbindelser. Backoffice er bemandet alle hverdage i åbningstiden. Systemcentret i Backoffice er overvåget 24 timer i døgnet, 365 dage om året.
Den lokale support leveres på skolerne gennem IT-Centrets Support Konsulenter, som vil være på de forskellige adresser en dag i ugen, nogle steder 2-3 dage. IT-Center Syd har ansvaret for al drift og support. Skolerne selv skal dog selv kunne udføre en række mindre opgaver (papirpåfyldning, tonerskift og lignende). Dette fremgår af de ovennævnte SLA’er.